Ilja-Linkt

Ik Link Jou Aan

Privacyverklaring

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ilja-Linkt, gevestigd te Delft, geregistreerd bij de KvK Den-Haag 60533242

Verklaring

Openheid, professionaliteit en integriteit zijn voor Ilja-Linkt belangrijke waarden, daarom gaan wij zorgvuldig met jouw privacy om. 

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt verstrekt, mondeling, online of op papier. Ilja-Linkt gebruikt deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, denk aan administratieve doeleinden, versturen van nieuwsbrieven en het verlenen van service.

Persoonsgegevens

Ilja-Linkt verwerkt de persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en/of leeftijd
 • Adresgegevens
 • Gegevens van het kind (indien noodzakelijk)
 • Samenstelling van het gezin
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie, via een app en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Verder verzamelt Ilja-Linkt volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website (surfgedrag) via Google Analistics, de resultaten van nieuwsbrief campagnes (via LaPosta) en van advertenties op social media en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit (een doelgroep- en gebruikersanalyse), bijvoorbeeld aantal bezochte pagina's op Ilja-Linkt.nl, browsertype, land van herkomst, duur en besturingssysteem. Ilja-Linkt verzamelt en analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina's gebruiken en marketinguitingen tot zich nemen. Deze gegevens worden puur benut om het gebruikersgemak en de inhoud te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op ons op via ilja@ilja-linkt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Ilja-Linkt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de diverse categoriën van persoonsgegevens:

 • Coachovereenkomsten en -verslagen, alsmede correspondentie inzake het coachtraject: worden digitaal en/of separaat bewaard, tot maximaal 5 jaar na je laatste coachsessie.
 • E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering: 7 jaar
 • Administratie: conform de wettelijke termijn van tenminste 7 jaar. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijderd.
 • Sollicitaties: 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure
 • Nieuwsbrief: Wanneer jij je via LaPosta uitschrijft voor de nieuwsbrief worden jouw gegevens direct verwijderd voor gebruik door Ilja-Linkt.   

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor Ilja-Linkt verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De website van Ilja-Linkt kan verwijzingen bevatten naar andere websites, bijvoorbeeld docs.google.com, Laposta.nl, Bol.com en andere samenwerkingspartners of aanbieders. Ilja-Linkt heeft deze verwijzingen met zorg uitgekozen, dit neemt niet weg dat Ilja-Linkt niet verantwoordelijk is voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites. De persoonsgegevens die je verstrekt via deze websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring. Dit geldt ook voor de diverse social media kanalen waar Ilja-Linkt gebruik van maakt.

Ilja-Linkt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou (bijvoorbeeld het aanleveren van een coachverslag aan school/werk op jouw eigen verzoek) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens

Ilja-Linkt stelt alles in het werk om de gegevens die jij verstrekt adequaat te beschermen en neemt passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Ilja-Linkt is voorzien van een SSL certificaat (een beveiligde verbinding - https) om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ilja@Ilja-Linkt.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken

Ilja-Linkt maakt gebruik van Google Analytics, zodat het gebruik van de website geoptimaliseerd kan worden. Via deze website worden er daarom analytische cookies geplaatst die geen inbreuk maken op je privacy. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen dan kun je dit doen via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de persoonsgegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de persoonsgegevensverwerking door Ilja-Linkt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij Ilja-Linkt een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Ilja@Ilja-Linkt.nl onder vermelding van "AVG", geef daarbij duidelijk aan op welk recht jij je beroept.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Enige uitzondering hierop geldt voor de coachees van Ilja-Linkt, indien wij een coachovereenkomst gesloten hebben kun je desgewenst ook de gegevens ter plekke komen inzien en is een kopie van je identiteitsbewijs meesturen niet noodzakelijk. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op jouw verzoek.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de AP (autoriteit persoonsgegevens) als Ilja-Linkt bovengenoemde niet naleeft.

Wijzigingen in deze verklaring

Dit privacybeleid is 13 maart 2018 in werking getreden. Ilja-Linkt behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Eventuele aanpassingen zullen met inmiddelijke ingang van kracht worden. 

Meer informatie

Klik hier om meer te lezen over de AVG en bijhorende privacyrechten. Indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Ilja-Linkt verzamelde persoonsgegevens neem dan contact op.

Geactualiseerd:13 maart 2018