Ilja-Linkt

Ik Link Jou Aan

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens via de websites van Ilja-Linkt: ilja-linkt.nl/ en de webwinkel ilja-linkt.myonline.store

Over ons privacybeleid 

Openheid, professionaliteit en integriteit zijn voor Ilja-Linkt belangrijke waarden, daarom gaan wij zorgvuldig met uw privacy om. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt verstrekt, mondeling, online of op papier. Ilja-Linkt gebruikt deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, denk aan administratieve doeleinden, versturen van nieuwsbrieven en het verlenen van service.

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.         

MijnWebwinkel 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Nieuwsbrief

Ilja-Linkt maakt gebruik van LaPosta, een derde partij die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. LaPosta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen nieuwsbrief meer ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door LaPosta beveiligd opgeslagen. LaPosta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Lees meer in het privacy statement van LaPosta.

Microsoft 365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft 365 (Outlook). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft 365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons mailverkeer vertrouwelijk. Lees meer in het privacy statement van Microsoft.

Payment processors, Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen: Google en Facebook

Wij verzamelen reviews via het platform van Google via Google Review en/of Google forms en op Facebook kunt u een review achterlaten. Het achterlaten van een review is vrijwillig en nooit in opdracht van Ilja-Linkt. Google is verwerkers verantwoordelijke voor alle gegevens die u achterlaat. Stelt u zich op de hoogte van hoe zij met uw gegevens omgaan.

Verzenden en logistiek: PostNL en andere bezorgdiensten

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken doorgaans gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Dit alles geldt ook indien Ilja-Linkt van een andere bezorgdienst gebruik maakt.

Externe verkoopkanalen: zoals Bol.com en Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com en Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Cookies of vergelijkbare technieken

Via onze websites en nieuwsbrief worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst (google Analytics), zodat het gebruik van de website geoptimaliseerd kan worden. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Via deze website worden er daarom analytische cookies geplaatst. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen dan kunt u dit doen via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van de browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Persoonsgegevens

Ilja-Linkt verwerkt de persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en/of leeftijd
 • Adresgegevens
 • Gegevens van het kind (indien noodzakelijk)
 • Samenstelling van het gezin
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie, via een app en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Verder verzamelt Ilja-Linkt volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website (surfgedrag) via Google Analistics, de resultaten van nieuwsbrief campagnes (via LaPosta) en van advertenties op social media en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit (een doelgroep- en gebruikersanalyse), bijvoorbeeld aantal bezochte pagina's op Ilja-Linkt.nl, browsertype, land van herkomst, duur en besturingssysteem. Ilja-Linkt verzamelt en analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina's gebruiken en marketinguitingen tot zich nemen. Deze gegevens worden puur benut om het gebruiksgemak en de inhoud te verbeteren.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via ilja@ilja-linkt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Ilja-Linkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de diverse categorieën van persoonsgegevens:

 • Coachovereenkomsten en -verslagen, alsmede correspondentie inzake het coachtraject: worden digitaal en/of separaat bewaard, tot maximaal 5 jaar na de laatste coachsessie.
 • E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering: 7 jaar
 • Administratie: conform de wettelijke termijn van tenminste 7 jaar. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijderd.
 • Sollicitaties: 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure
 • Nieuwsbrief: Wanneer u zich via LaPosta uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens direct verwijderd voor gebruik door Ilja-Linkt.   

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor Ilja-Linkt verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De website van Ilja-Linkt kan verwijzingen bevatten naar andere websites, bijvoorbeeld docs.google.com, Laposta.nl, Bol.com en andere samenwerkingspartners of aanbieders. Ilja-Linkt heeft deze verwijzingen met zorg uitgekozen, dit neemt niet weg dat Ilja-Linkt niet verantwoordelijk is voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring. Dit geldt ook voor de diverse social media kanalen waar Ilja-Linkt gebruik van maakt.

Ilja-Linkt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou (bijvoorbeeld het aanleveren van een coachverslag aan school/werk op jouw eigen verzoek) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens

Ilja-Linkt stelt alles in het werk om de gegevens die u verstrekt adequaat te beschermen en neemt passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Ilja-Linkt is voorzien van een SSL certificaat (een beveiligde verbinding - https) om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ilja@Ilja-Linkt.nl.

Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

U kunt zich beroepen op de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van overdraagbaarheid van data: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Indien u zich op een of meerdere van deze rechten wilt beroepen stuurt u een mail naar Ilja@Ilja-Linkt.nl onder vermelding van "AVG", geef daarbij duidelijk aan op welk recht u zich beroept.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Enige uitzondering hierop geldt voor de coachees van Ilja-Linkt, indien wij een coachovereenkomst gesloten hebben kunt u desgewenst ook de gegevens ter plekke komen inzien en is een kopie van het identiteitsbewijs meesturen niet noodzakelijk. Ilja-Linkt reageert zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Ook al doen wij er alles aan om een tevreden klant te hebben, kan het voorkomen dat u dat niet bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien Ilja-Linkt bovengenoemde niet naleeft en alleen als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen 

Ilja-Linkt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van Ilja-Linkt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Mocht u nog vragen hebben, of een klacht willen indienen, dan kunt u contact opnemen met Ilja van der Meijden via ilja@ilja-linkt.nl 

 

 

 

Privacyverklaring Ilja-Linkt, d.d 22-05-2021,  versie 2.0